LOGIN/TEKEN AAN

For more exercises, please register for the applicable grade(s).
Vir meer oefeninge, registreer asseblief vir die toepaslike graad/grade.
Wiskunde Graad 2 » X. Oefen vir sukses
Title:Level:Download:
Graad 2. Kombinasies van 10 en 20; + en - met tiene en ene; getalpatroneNot applicable / Nie van toepassingLaai PDF Werkblaai Af Laai PDF Memo Af
Graad 2. Kombinasies van 12 en 13; herhaalde optel; getalpatroneNot applicable / Nie van toepassingLaai PDF Werkblaai Af Laai PDF Memo Af
Graad 2. Herhaalde optel; breek af en bou op; + en -; getalpatroneNot applicable / Nie van toepassingLaai PDF Werkblaai Af Laai PDF Memo Af
Graad 2. Kombinasies van 9 en 10; groter/kleiner as; + en -; patroneNot applicable / Nie van toepassingLaai PDF Werkblaai Af Laai PDF Memo Af

Social Media
Contact Us
Cell: 082 8952 966
Email:

Kontak Ons
Sel: 082 8952 966
Epos: